Pols de pedrera ø 0-2 mm

Pols de pedrera ø 0-5 mm

Ull de perdiu ø 3-5 mm

Graveta ø 6-12 mm

Graveta ø 12-20 mm

Grava ø 20-40 mm

Tot-ú artificial ZA 25 mm

Basalt micronitzat

Bolos

Columnes basàltiques

Pedraplens