Breu introducció

L’agricultura (en llatí agri “camp” i cultura “criança”) consisteix en el cultiu i explotació de la terra amb l’objectiu d’obtenir productes amb fins humans o destinats als animals domèstics.

Es tracta d’una activitat molt antiga, amb origen en la prehistòria, i és un sector econòmic indispensable i fonamental en l’alimentació mundial.

Abans de la invenció de l’agricultura, els nostres avantpassats s’agrupaven en comunitats o pobles que es traslladaven d’un lloc a un altre.

Amb el descobriment de l’agricultura com a font d’obtenció d’aliments, va començar un canvi significant en la civilització humana. Les comunitats s van convertir en sedentaries davant de l’avantatge de no tenir de recórrer grans distàncies a la recerca d’aliments i la clara ncessitat de romandre en el lloc durant tot el període de cultiu.

Des de llavors aquest sector no ha deixat d’estar en evolució constant i alguns dels productes vegetals s’han fet tradicionals en molts països o contribuït a engrandir el ventall d’aliments primaris o elaborats dels quals gaudim en l’actualitat, entre els quals podem destacar: els cereals, blat, blat de moro, arròs,oli, verdures i fruita.

Cal destacar que la industrialització va ser gran promotora de l’agricultura de què disposem actualment, aportant les eines més noves pel que fa a eficaç gestió i treball de camp, facilitant les tasques que antigament es feien manualment.

El punt negatiu, rau en la utilització de fertilitzants, herbicides, insecticides i altres derivats que alguns de forma artificial doten a la terra d’eines per a la seva explotació sense tenir en compte les conseqüències.

Tipus d’agricultura

Extensiva Agricultura del tipo ecològica en la qual s’empren adobs orgànics com els fems i es prescindeix dels fertilitzants artificials.
Intensiva o industrial El cultiu continu de la terra obliga a la utilització d’adobs artificials per a un òptim desenvolupament amb la necessitat de restituir els components orgànics que són assimilats per les plantes.
Biològica Nace con la intención de resolver los daños o problemáticas producidas por la agricultura intensiva mediante métodos naturales rechazando la utilización de pesticidas y fertilizantes sintéticos.
Parcelaria Neix amb la intenció de resoldre els danys o problemàtiques produïdes per l’agricultura intensiva mitjançant mètodes naturals rebutjant la utilització de pesticides i fertilitzants sintètics.
Monocultiu Consisteix en la producció d’un únic producte, i s’utilitza en casos d’explotacions de caràcter comercial, on el producte conreat és el que major rendiment produeix segons la climatologia, economia i demanda.