Granulometria disponibles:

 

  • L’àrid triturat 0/2, obtingut per mòlta de les roques, posseeix una granulometria semblant a la d’una sorra fina. El diàmetre de les partícules va de 80 microns a 2 mm. Aquesta pols és més barat. La seva acció és lenta i convé per a un tractament de fons i durador o cunado l’activació microbiana és intensa. També s’utilitza per airejar terres.
  • El basalt micronitzat o farina de basalt, s’obté mitjançant una mòlta que redueix la roca a farina. La seva granulometria està en un 90% entre 1 micró i 80 microns. La seva petita grandària li permet descompondre ràpidament pels microorganismes i els factors fisicoquímics. S’utilitza per estructurar els sòls sorrencs i allà on es desitja una acció ràpida. Aquesta granulometria és adequada per al empolvorat foliar, el tractament de llits animals i els purins. La utilització conjunta amb el arid triturat per aconseguir els beneficis d’ambdues granulometries.

La producció de farina de roques és molt senzilla, és el resultat de moldre roques naturals que prèviament han estat analitzades en laboratoris per conèixer la seva càrrega mineral. La incorporació de material petri a terra s’ha convertit en una necessitat elemental per tornar-li a la terra elements minerals.

Beneficis de la Farina de Roca:opbrossa-pedrera-cansaboia-basalt-micronitzat-3

1.- Major quantitat i millor qualitat de la producció
2.- Reconstrucció i millora del sòl
3.- Valor del nou fertilitzant
4.- Cultiu de les plantes equilibrades.
5.- Aportació gradual de nutrients
6.- Reequilibri del PH
7.- Augment de l’activitat dels microorganismes i cucs
8.- Control de l’erosió del sòl

Dosi a emprar:

150 gr a 300 gr por metre quadrat